IMG_5090.jpg

MUTUALITEIT & VERZEKERING

Osteopathie wordt gedeeltelijk terugbetaald door de meeste ziekenkassen. Het gaat hier niet om een vergoeding van het RIZIV, zoals bij een huisarts, maar om een tegemoetkoming vanuit de aanvullende verzekering. Elke ziekenkas bepaalt zelf de regels voor terugbetaling en hierdoor varieert deze tussenkomst nogal van persoon tot persoon. De tussenkomst gaat van 10 euro per behandeling met een maximum van 5 behandelingen per jaar/per persoon tot 10 behandelingen per gezin/per jaar. De NMBS beperkt de tussenkomst tot 2 behandelingen per jaar.Indien je over een aanvullende ziekteverzekering bij DKV beschikt, wordt nog tot 85% van het resterende bedrag terugbetaald. In geval van werkongevallen of aanrijdingen kunnen verzekeringen soms verder tussenkomen. Ook na een hospitalisatie kan osteopathie in aanmerking komen voor terugbetaling door de hospitalisatieverzekering. Elke aanvraag hiervoor moet apart worden aangevraagd en wordt door de verzekeraar geëvalueerd.
Let wel: niet alle aangevraagde dossiers worden goedgekeurd voor terugbetaling.